Wat is ISO 14001 ?

ISO 14001 op hoofdlijnen

De ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagementsystemen. De meest recente versie is 14001:2015. De norm schrijft slechts op hoofdlijnen de inhoud van het milieumanagement systeem voor. Er is dus voldoende ruimte voor een eigen invulling en toch aan de eisen van de norm voldoet!

De principes die ten grondslag liggen aan de ISO 14001 norm

Het doel van de ISO 14001 is dat de organisatie haar milieuprestaties beheerst en verbetert. De norm vraagt om continue verbetering op het gebied van milieu en duurzaam ondernemen. Er wordt gekeken naar het huidige milieubeleid en relevante wet- en regelgeving. Maar ook naar relevante milieuaspecten en de maatregelen die de organisatie neemt om deze milieuaspecten te beheersen en te reduceren.  In de praktijk blijkt dat een goed inzicht in de milieurisico’s en de juiste beheersmaatregelen leiden tot kostenbesparing binnen de organisatie.  Een goed milieumanagementsysteem levert dus een lagere milieubelasting op, maar is ook goed voor de eigen portemonnee!

Het kunnen aantonen dat je voldoet aan de milieuwet- en regelgeving is voor veel partijen erg belangrijk. Klanten zoals bijvoorbeeld de overheid stellen het namelijk zelfs verplicht dat je hieraan voldoet om hen tot dienst te mogen zijn. Daarnaast realiseren ook steeds meer bedrijven dat duurzaamheid een steeds grotere rol gaat spelen en dat een goed milieubeleid kansen kan bieden om kosten te besparen.

ISO 14001:2015 is op dezelfde wijze ingedeeld als ISO 9001 en kan dan ook volledig geïntegreerd worden in 1 managementsysteem.

iso 14001

ontstaan en ontwikkeling van de ISO 14001:2015

De eerste ISO 14001 norm dateert uit 2004. Indien een organisatie reeds over het ISO 14001:2004-certificaat beschikt dient er voor september 2018 een transitie plaats te vinden naar de ISO 14001:2015. Organisaties kunnen met ingang van maart 2017 enkel nog maar gecertificeerd worden tegen de norm uit 2015.

Steeds meer ISO-normen krijgen vorm naar de High Level Structure (HLS). Dit betekent dat er een “plug-in model” ontstaat: in de basis krijgen alle ISO-normen eenzelfde structuur waardoor je voor de uitwerking van een nieuwe specifieke norm eenvoudig kunt “inpluggen” in de structuur die al stond binnen de organisatie. Een hele vooruitgang voor organisaties die zich certificeren tegen meerdere ISO-normen!

Bent u benieuwd wat de transitie naar de nieuwe norm voor u betekent? Of wilt u meer informatie over de ISO 14001 norm en de concrete uitwerking van de ISO-norm binnen uw organisatie, lees dan verder of neem gerust contact met ons op.