Milieumanagementsysteem

Wat is een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001?

De ISO 14001 norm bestaat uit een aantal eisen op het gebied van milieu. Deze eisen vertalen wij in een zogenoemd “milieumanagementsysteem”, waarmee u laat zien hoe u aan deze eisen voldoet.

Een van de eisen is bijvoorbeeld dat u aan milieuwetgeving voldoet. In het milieumanagementsysteem beschrijven we hoe u dit eenvoudig zelf kunt bijhouden.

Het milieumanagementsysteem kunt u  geprint bewaren in een ordner, maar we bieden ook de mogelijkheid dit in webbased te presenteren. Zo is het managementsysteem beschikbaar voor alle medewerkers binnen de organisatie.

milieumanagementsysteem

Hoe is een milieumanagementsysteem opgebouwd?

Een milieumanagementsysteem dat door adviesbureau De Vaart wordt opgesteld, bestaat uit de volgende onderdelen:

Beleid in het milieumanagementsysteem
Het opstellen van beleid geeft richting aan uw bedrijvigheid: waar ontwikkelt uw organisatie zich naartoe? Welke stappen moeten we daarvoor ondernemen? Bij het opzetten van het milieumanagement systeem  helpen wij u milieu te integreren in uw strategische visie.

Organisatie
Voor een goede en duidelijke onderlinge afstemming is het van belang dat er afspraken zijn over het uitvoeren van taken. Bij het opzetten van het milieumanagement systeem helpen wij u bij het opstellen van een organogram, functieomschrijvingen  en de procedures die betrekking hebben op uw medewerkers. Te denken valt aan procedures voor werving en selectie van medewerkers en het houden van functioneringsgesprekken.

Proces
De dagelijks gang van zaken binnen uw bedrijf is misschien wel gebaseerd op jarenlange ervaring. Of misschien bent u nog zoekende naar de meest optimale bedrijfsvoering? Bij het beschrijven van uw manier van werken, denken we met u mee over de meest optimale werkwijze. Deze werkwijze beschrijven we in procedures en werkinstructies.

Het doel van de ISO 14001 norm is dat u continu werkt aan het verbeteren van uw milieuprestaties. Om dit te bereiken zoeken wij met u naar de beste manier om de verbeteringen boven tafel te krijgen. Zo is het eindresultaat niet alleen een milieumanagement systeem, maar krijgt u ook handreikingen waarmee u uw organisatie en milieuprestaties daadwerkelijk naar een hoger plan tilt.

Wilt u meer weten over het opzetten van een milieumanagementsysteem, lees dan verder neem contact met ons op of bel 010-2688015.