Voordelen ISO 14001 certificering

Voordelen ISO 14001 certificering

Als ondernemer kunt u ervoor kiezen de ISO 14001 te implementeren binnen uw organisatie zonder dat u direct de beslissing maakt het managementsysteem te laten certificeren. Ook als u het systeem niet laat certificeren, heeft u voordeel van het werken conform de ISO 14001.

Environment.

Interne voordelen ISO 14001 certificering

Door te werken conform de ISO 14001 beheerst u uw milieurisico’s. Enerzijds zorgt dit er voor dat u nadenkt over milieuaspecten. Dit is op zich goed voor het milieu… en voor uw portemonnee! Veel bedrijven besparen namelijk veel geld doordat zij “slimmer” en “milieuvriendelijker” gaan werken. Afval dat geld oplevert ipv kost door het te scheiden en besparing op energieverbruik zijn slechts enkele voorbeelden.

Daarnaast voorkomt u boetes van de controlerende instanties door nadrukkelijker milieuaspecten mee te nemen in het dagelijks reilen en zeilen. Denk bijvoorbeeld aan de milieuvergunningseisen die bij veel bedrijven in de la opgeborgen liggen!

Het opzetten en implementeren van een managementsysteem betekent niet automatisch dat u dit systeem ook moet certificeren; dat is immers niet verplicht. Wel zijn er enkele goede redenen om tot certificatie over te gaan.

Externe voordelen ISO 14001 certificering

Wellicht komt het u bekend voor: een klant of opdrachtgever vraagt u naar uw ISO 14001-certificering. Hoewel u altijd veel aandacht besteedt aan milieu en duurzaam ondernemen, stelt de klant of opdrachtgever de harde eis dat u een certificaat moet behalen omdat anders de samenwerking eindigt. Of u wilt meedingen met een aanbesteding, maar één van de eisen is het voldoen aan de ISO 14001-norm. Voorbeelden die maken dat u vanuit de vraag van een externe partij op zoek gaat naar wat de voordelen zijn van een ISO 14001 certificering voor uw productie of dienstverlening.

Wilt u meer informatie over het nut en de noodzaak van een ISO 14001 certificering, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een toelichting en advies op maat. Wilt u meer weten over ISO 14001-certificering en wat de kosten zijn van een dergelijk traject, lees dan verder of neem contact met ons op.